Vordering tot schadevergoeding wegens ondeugdelijk deskundigenbericht

Afgewezen op grond van geslaagd beroep op verjaring. Artikel 3:310 lid 1 BW bepaalt, voor zover hier van belang, dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Die termijn begint te lopen na uitbrengen (eind)advies en niet pas na (tussen)arrest.

Overigens is ook van belang te lezen dat de deskundigen naar het oordeel van het Hof (in de oorspronkelijke procedure waarin zij benoemd waren) hun werkzaamheden correct hebben verricht en het deskundigenbericht de toets der kritiek (wel) kan weerstaan.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16-12/14 inzake TNO (ECLI:NL:GHSHE:2014:5343).