Afbakening adequate vergelijkingen

Er bestaat geen grond voor het oordeel dat de waarde van het onteigende uitsluitend dient te worden bepaald aan de hand van transacties in de directe nabijheid van de grond. In dit geval hebben de door de deskundigen gehanteerde vergelijkingstransacties allen betrekking op gronden met een agrarische bestemming in hetzelfde deel van de gemeente Haarlemmermeer als waarin het onteigende is gelegen. De rechtbank acht dat gebied voldoende specifiek, zodat de deskundigen deze vergelijkingstransacties terecht maatgevend hebben geacht.

Vonnis  19-03/14, gepubliceerd 12-11/14  inzake BBL (RBNHO:2014:2545).

Noot: het is Hoogstate uit ervaring bekend dat de mate van vergelijkbaarheid van referentie transacties ter discussie gesteld kan worden en wordt. Hierbij geldt (nog steeds) hetgeen Schiedam in erfpacht voorwaarden in 1906 opnam: “ Tot grondslag worden genomen de prijzen bij verkoop uit de hand of bij veiling onder normale omstandigheden in de laatste tijd, van panden in de omgeving, gelijkwaardige of ongelijkwaardige, in het laatste geval met inachtneming der aan te nemen verhoudingen.”