Vergelijkbaarheid en vergoedbaarheid deskundigenkosten

Ondanks een schadeloosstelling lager dan het aanbod van BBL, toch veroordeling BBL in het vergoeden van de kosten van de partij-deskundigen. Als overwegingen noemt de rechtbank ondermeer: Daarbij is tevens van belang dat het een eigenaar van te onteigenen grond vrij staat om zich in een onteigeningsprocedure te voorzien van deskundige bijstand om zich zo goed mogelijk te verweren. Het enkele feit dat de weren van [gedaagde] geen doel hebben getroffen is onvoldoende om de kosten van deskundige bijstand als onredelijk te bestempelen.

Echter de rechtbank acht het door Bureau Overwater gehanteerde uurtarief van € 200,- per uur, in vergelijking met het gebruikelijke uurtarief van door de rechtbank benoemde deskundigen van € 150,- per uur, onredelijk. [gedaagde] heeft het verweer gevoerd dat een dergelijk uurtarief wel redelijk is, maar heeft nagelaten dit verweer te onderbouwen. De rechtbank gaat daar dan ook aan voorbij. De rechtbank zal de kosten die BBL ten aanzien van de door [gedaagde] ingeschakelde deskundige moet vergoeden, dan ook tevens matigen in die zin dat een uurtarief van € 150,- zal worden aangehouden.

Vonnis  19-03/14, gepubliceerd 12-11/14  inzake BBL (RBNHO:2014:2545).

Noot: in vonnis valt te lezen dat rechtbank ook verder de kosten van de partij-taxateur matigt.