Advies Hof aan partijen: regel de schade minnelijk!

Om de procedure te kunnen voortzetten dienen partijen, en getuigen, zich uitgebreid en gedetailleerd te gaan verdiepen in het verleden om gegevens boven water te halen die zich ten minste acht jaar geleden hebben voorgedaan. Daarbij dient bedacht te worden dat de getuigenverhoren en deskundigenbericht(en), voor zover de feiten thans vaststaan, maximaal de helft van de 30 afgesproken woningen betreffen die Vijverparc als compensatie zou kunnen bouwen. Voor de andere helft staat de verplichting van de gemeente tot schadevergoeding vast, nu haar verweren tegen het bestaan van een dergelijke verplichting zijn verworpen. Het hof roept in herinnering dat partijen bij het pleidooi hebben verklaard dat tussen hen ook nog andere geschillen c.q. procedures lopen.

Het hof geeft partijen (nogmaals) in overweging om bij deze stand van zaken met elkaar te rade te gaan om nog eens te pogen (al) hun geschillen minnelijk te regelen, al dan niet via zakelijke mediation. De tijd, kosten en moeite die nu in het ophalen van details uit het verleden moet worden gestoken, kan wellicht beter aan een regeling voor de toekomst worden besteed.

Hof ’s Hertogenbosch 20-01/15 inzake Sittard-Geleen (ECLI:NL:GHSHE:2015:116).