Aantasting privacy en afstand

Het door het college, in navolging van de SAOZ, bij de beoordeling van de privacy ingenomen standpunt dat aantasting van de privacy slechts mogelijk is indien waarnemer en waargenome elkaar kunnen herkennen en dat herkenning in de regel niet mogelijk is bij een afstand groter dan 30 m, volgt de Afdeling niet. Niet valt in te zien dat bij een afstand van meer dan 30 m de privacy niet wordt aangetast.

ABRS 16-04/14 inzake Rotterdam (RVS:2014:1286).