Bodemverontreiniging en WOZ

De heffingsambtenaar heeft ter zitting erkend dat bodemverontreiniging een omstandigheid is welke een waardedrukkend stigma-effect van 4%-5% kan hebben.

Hof Arnhem-Leeuwarden 18-04/14 inzake Zwartewaterland (GHARL:2014:2900).