“Aanbod erfpacht Amsterdam aantrekke- lijker door eenvoud en transparantie”

Om toekomstige discussies te vermijden over de hoogte van de jaarlijkse canon op Amsterdamse erfpachtgrond zal de waardebepaling van de grond voortaan gebaseerd zijn op de residuele grondwaarde. Daarvoor pleit de Grondwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht, bestaande uit de hoogleraren Tom Berkhout (Nyenrode), Dirk Brounen (Universiteit Tilburg) en Piet Eichholtz (Universiteit Maastricht), in een vandaag gepubliceerd advies.

Vastgoedjournaal 19-06/15.

Noot: of dit nu echt toekomstige discussies zal vermijden …