Normaal maatschappelijk risico en Schiphol

ABRS 24096/15 inzake Schadeschap luchthaven Schiphol (ECLI:NL:RVS:2015:1944):

Voor zover [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de besliscommissie geen korting van 50% wegens normaal maatschappelijk risico mocht toepassen, treft dit geen doel.

Uit de uitspraak van de Afdeling van 11 mei 2011 in zaak nr. 201002921/1/H2 volgt dat de besliscommissie het verstrekken van een vergoeding voor het vaststellen van geluidzones rond de luchthaven Schiphol mag baseren op de – in het kader van het vijfbanenstelsel ontwikkelde – maatstaf van 1 tot 6% waardedaling van een woning per 5 Ke toename in geluidbelasting.

Uit de uitspraak van de Afdeling van 10 november 2010 in zaak nr. 201002921/1/T1/H2 volgt voorts dat de besliscommissie een korting van 50% wegens het normaal maatschappelijk risico kan toepassen. Daartoe is overwogen dat bewoners van huizen binnen de invloedsfeer van Schiphol rekening dienen te houden met een toename van geluidbelasting die samenhangt met de groei van de luchthaven, ook al bestaat geen zicht op de omvang en vorm waarin, de plaats waar en het tijdstip waarop deze ontwikkelingen zich zullen concretiseren en op de omvang van het nadeel dat daar mogelijkerwijs uit zal voortvloeien.