Voorzienbaarheid? Rb. Overijssel vindt van niet

Beroep gegrond. De rechtbank deelt in dit verband de stelling van eiser dat van hem niet geëist kan worden dat hij van een ontwerpbestemmingsplan alle antwoorden van de gemeente op ingebrachte inspraakreacties nauwgezet na dient te gaan. Daarbij acht de rechtbank voorts van belang dat het ontwerpbestemmingsplan niet het perceel van eiser raakt en daar ook niet aan grenst.

Rechtbank Overijssel 12-06/15 inzake Staphorst (ECLI:NL:RBOVE:2015:2830).

Noot: gemeente concludeerde tot voorzienbaarheid –o/ grond van het feit dat op pagina 25 van het bestemmingsplan in hoofdstuk 7, inspraak en overleg, onder paragraaf 7.1.1.b iets vermelde over “bouwen koopwoningen door zorginstelling”. De ABRS benoemt wel een zeer vergaande onderzoekplicht van een gelaedeerde, maar de rechtbank gaat niet zo ver.