Deskundigenbericht aan gerechtelijke instantie

Leidraad deskundigen in civiele zaken. Hoor en wederhoor.

Artikel 194, tweede lid, Rv staat er niet aan in de weg dat een door het hof benoemde deskundige op deelgebieden de hulp van een ander inroept. Zulks strookt ook met de door de deskundige aangehaalde passage uit de Leidraad, waarin de deskundige wordt opgedragen over die inschakeling tevoren partijen te consulteren. De deskundige heeft zijn voornemen een derde  in te schakelen, vóór zijn benoeming (bij e-mail van 8 februari 2014) kenbaar gemaakt; partijen hebben daarvan voorafgaand aan het tussenarrest van 25 februari 2014 kennis genomen. Smitsloo heeft tegen die inschakeling toen geen bezwaar gemaakt. De deskundige mocht er daarom van uitgaan dat tegen de inschakeling van Van de derde  bij Smitsloo geen bezwaar bestond.

Gerechtshof Den Haag 03-11/15 Sleutelstad / NS (ECLI:NL:GHDHA:2015:2986).