Zwaar geschut aan zijde geleadeerde: meerdere taxateurs

Verweerder heeft aan eiser een vergoeding voor planschade toegekend van € 285.000, Deze planschade vloeit voort uit een vrijstellingsbesluit ex artikel 19 WRO.

Eiser is economisch eigenaar van een karakteristiek bedrijfsverzamelgebouw in het centrum van Amsterdam. Het vrijstellingsbesluit voorziet in een aanzienlijke uitbreiding van het bouwvolume van een nabij gelegen culturele instelling met onder andere vermindering van lichtinval en uitzicht in een aantal kantoorruimten tot gevolg. Eiser maakt in beroep aanspraak op een aanzienlijk hoger bedrag en heeft zelf verschillende deskundigen ingeschakeld. De rechtbank benoemt de StAB tot onafhankelijke deskundige.

Het beroep wordt gegrond verklaard, de rechtbank voorziet zelf in de zaak en neemt hierbij het advies van de StAB over. De vergoeding voor de geleden planschade wordt vastgesteld op € 665.000,-. Verweerder wordt veroordeeld in de proceskosten, waaronder kosten in verband met de door eiser ingeschakelde deskundigen voor zover deze door de rechtbank redelijk worden geacht.

Rechtbank Amsterdam 26-06/15 inzake Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2015:4004).