Schaderegeling NAM en voorlopig deskundigenonderzoek

Schaderegeling NAM staat niet in de weg aan toewijzing verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenonderzoek.

Als gevolg van de gasproductie door NAM hebben zich aardbevingen voorgedaan boven het Groningenveld. NAM heeft voor de afwikkeling van schade aan woningen en gebouwen ten gevolge van de aardbevingen een schaderegeling in het leven geroepen. Aan deze schaderegeling ligt het “Protocol Schadeafhandeling” van augustus 2014 (hierna: het schadeprotocol) ten grondslag. NAM heeft [A] c.s. voorgesteld om – overeenkomstig de bepalingen in de schaderegeling – op haar kosten een derde expert te laten benoemen door Arcadis en Vergnes. Vergnes heeft haar medewerking hieraan geweigerd. [A] c.s. heeft evenmin zijn medewerking verleend aan het benoemen van een derde expert.

Rechtbank Noord-Nederland 19-08/15 inzake aardbevingen Groningen (ECLI:NL:RBNNE:2015:4048).