Zakelijke en maatschappelijke dienstverlening: primaire school voorzienbaar?

Oorspronkelijk gold: “centrumdoeleinden” (uit te werken), met o.m. als doeleinde:

c. Zakelijke en maatschappelijke dienstverlening;

Rechtbank: hieronder valt niet een primaire school.

ABRS 09-04/14 inzake Heumen (RVS:2014:1212):

Nu, zoals het college ter zitting onweersproken heeft gesteld, onder de vigeur van de voorloper van het bestemmingsplan ‘Malden Centrum’ van 29 maart 1993, het bestemmingsplan ‘Centrum Malden’, van 8 september 1986, in het centrum van Malden een school was gelegen, welke onder een algemene maatschappelijke functie was begrepen, heeft het college zich terecht op het standpunt gesteld dat een redelijk denkend en handelend koper ermee rekening moest houden dat in de uitbreiding van het centrum wederom een school zou worden gerealiseerd.

Noot: nog afgezien van de vraag of een school als “schadelijker” moet worden gezien dan “zakelijke en maatschappelijke dienstverlening”, toch wel een vergaande uitleg van het begrip: redelijk denkend en handelend koper.