Wvg en voorlopige voorziening

Grondeigenaar wil Wvg-gronden verkopen aan projectontwikkelaar en volgens die grondeigenaar is het spoedeisend belang bij het treffen van de gevraagde voorlopige voorziening er in gelegen dat de inwerkingtreding van het bestemmingsplan er aan in de weg staat dat de koopovereenkomst die hij stelt te hebben gesloten met Lidl, geëffectueerd kan worden.

Op 29 juli 2022 heeft de gemeente Tiel met een zelfstandige voorkeursrechtbeschikking een voorkeursrecht op het perceel gevestigd. Dat voorkeursrecht geldt nog steeds en staat op dit moment aan vervreemding van het perceel aan Lidl of andere eventueel geïnteresseerde partijen in de weg. Om die reden kan CeVaDo naar het oordeel van de voorzieningenrechter met een schorsing van het bestemmingsplan niet bewerkstelligen wat zij met het verzoek wil bereiken. Het op het perceel gevestigde voorkeursrecht staat daar immers aan in de weg.

ABRS 28-02/24 inzake Tiel (ECLI:NL:RVS:2024:803)

Noot: Ergo, gebrek aan belang bij de gevraagde voorlopige voorziening, want die voorziening laat onverlet dat het voorkeursrecht van koop voor de gemeente blijft gelden.