WOZ-waarde in beroep door Hof vastgesteld

Nu geen van beide partijen erin is geslaagd het verlangde bewijs te leveren zal het Hof de waarde van de onroerende zaak vaststellen. Alle feiten een omstandigheden in aanmerking nemend, is het Hof van oordeel dat de waarde van de woning te hoog is vastgesteld. Het Hof stelt de waarde in goede justitie vast op € 440.000.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-06/15 inzake Coevorden (ECLI:NL:GHARL:2015:4836).