Koper was bekend met ruilverkaveling, geen tekortkoming in de nakoming

Projectontwikkeling Nijverdal B.V. stelt dat haar bij aankoop van een perceel niet bekend was dat het gekochte perceel betrokken was in een ruilverkaveling. De percelen “warme grond” zijn uiteindelijk aan een derde toegewezen en Projectontwikkeling Nijverdal verzoekt om ontbinding van de koopovereenkomst te komen, onder terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van schade.

De stelling van eiseres is dat zij de “bijzondere last of beperking” van de ligging in ruilverkavelingsgebied niet uitdrukkelijk heeft aanvaard.

De rechtbank legt de bewijsopdracht dat Projectontwikkeling Nijverdal B.V. bij de aankoop wel op de hoogte was van de ruilverkaveling bij gedaagde, de verkoper.

René van Hoogmoed van Hoogstate was destijds, in 2004, adviseur van de verkoper. Door (onder meer)  overlegging van een brief van zijn hand aan de makelaar van koper over de ruilverkaveling, slaagt gedaagde in de bewijsopdracht. De vordering wordt afgewezen.

Rb. Overijssel inzake Projectontwikkeling Nijverdal (ECLI:NL:RBOVE:2015:3124).