WOZ-waarde als slooppand

Belanghebbende betoogt met succes dat zijn pand voor de WOZ te hoog is gewaardeerd omdat het een slooppand betreft.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-12/15 inzake Dantumadiel (ECLI:NL:GHARL:2015:9565):

Met belanghebbende is het Hof van oordeel dat, gelet op de ouderdom en de staat van onderhoud, de onroerende zaak als een sloopwaardig pand is te beschouwen. Dat er op dit moment sprake is van bewoning doet aan dat oordeel niet af. Het Hof acht het aannemelijk dat de in 4.1 bedoelde verkrijger de onroerende zaak zal willen verwerven om dit te slopen en op het perceel een nieuwe woning daarvoor in de plaats te bouwen.

Noot: in de praktijk ervaren wij dat bij (fiscale) taxaties aan iedere opstal een waarde wordt toegekend. Terecht overweegt het Hof hier dat “de markt” dat niet in alle gevallen doet.