WOZ-verloop en planschadetaxatie

Derhalve diende de raad acht te slaan op de betekenis van de daling van de WOZ-waarde van het akkerbouwbedrijf voor de hoogte van de schade. Ook het taxatierapport van Schelhaas Makelaardij B.V. is niet zonder betekenis, ook al heeft geen planologische vergelijking plaatsgevonden. [appellant] heeft er terecht op gewezen dat de WOZ-waardebepaling in dezelfde orde van grootte ligt als de door Schelhaas getaxeerde waardevermindering. De raad heeft derhalve het verschil tussen de in het kader van de planschade en de in het kader van de WOZ vastgestelde waardebepalingen onvoldoende gemotiveerd.

ABRS 16-12/15 inzake Slochteren (ECLI:NL:RVS:2015:3890).

Noot: het komt vooral aan op de motivering van het verschil in waardedaling, zie ook ABRS 09-12/15 inzake Achtkarspelen (ECLI:NL:RVS:2015:3726).