WOZ: risico aardbevingen bestond al per peildatum

Met de twee overgebleven vergelijkingspercelen maakt de gemeente Winsum de waarde niet aannemelijk.

Rechtbank Noord-Nederland 15-03/16 inzake WOZ Winsum (ECLI:NL:RBNNE:2016:1162).

Voor prijsbepaling door koopgegadigde van belang zijnde factoren, zoals het imago-effect, de te verwachten kosten voor het aardbevingsbestendig maken van de woning, de te verwachten zichtbare fysieke schade en de rompslompschade.

Uitleg artikel 18, derde lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet WOZ

Op verweerder rust de bewijslast om aannemelijk te maken dat de door hem voorgestane waarde per 1 januari 2013 en naar de toestand op 1 januari 2013 niet hoger is dan de waarde in het economische verkeer op die datum. Als verweerder niet in deze bewijslast slaagt, komt de vraag aan de orde of eiser de door hem bepleite waarde aannemelijk heeft gemaakt. Indien ook dat laatste niet het geval is, zal de rechter als regel de waarde zelf vaststellen (zie HR 14 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4300, en HR 28 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2132).

Zie ook: Rechtbank Noord-Nederland 15-03/16 inzake WOZ Appingedam (ECLI:NL:RBNNE:2016:1163); WOZ. Het risico op aardbevingen bestond al op de peildatum. De hieraan verbonden waardedrukkende factoren zitten verdisconteerd in de door de gemeente Appingedam aangedragen vergelijkingspercelen. Gemeente maakt hiermee de waarde aannemelijk.