De Kam (RUG): waarde woningen Groningen daalt met 1 miljard door aardbevingen

RUG 12-03/16 Publicatie prof. G. de Kam

De door gaswinning veroorzaakte aardbevingen leiden tot een ernstige verstoring van de woningmarkt. Daardoor staan prijzen onder druk, maar de mate waarin dat het geval is, bleef tot nu toe onduidelijk. Prof. George de Kam, van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) maakte een doorrekening met een recent door de VU ontwikkeld model. Dit analyseert voor kleine gebieden zoals wijken en dorpen de verschillen in het effect van aardbevingen op woningprijzen. De Kam concludeert dat het totale waardeverlies in de Provincie Groningen ruim 180.000 woningen treft en minimaal 954 miljoen Euro bedraagt. Het werkelijke bedrag ligt waarschijnlijk nog hoger.

Noot: over de onderbouwing van deze stelling van prof. G. de Kam lijkt het laatste woord nog niet gezegd.