WOZ: de “waarheid” in het midden

De onroerende zaak is een perceel grond van 2.500 m² met daarop een tweetal betonnen mestsilo’s met een inhoud van respectievelijk 2.468 m³ en 1.130 m², een plaat/sleufsilo met een oppervlakte van 200 m² en een verharding (grond) ter grootte van 320 m². Eigenaar € 60.000; heffingsambtenaar € 116.000.

Naar het oordeel van het Hof leent deze zaak zich voor beslechting van het geschil door het Hof in goede justitie. Gelet op al hetgeen partijen naar voren hebben gebracht stelt het Hof de waarde van de onroerende zaak per peildatum 1 januari 2012 vast op € 88.000.

Hof Arnhem-Leeuwarden 20-02/15 inzake Heffingsambtenaar Tubbergen (ECLI:NL:GHARL:2015:815).

Noot: in deze uitspraak is ook weer de betekenis van de Taxatiewijzer WOZ geduid.