Woning aanvrager niet positief bestemd

Het niet positief bestemd zijn van de woning van aanvrager, is geen beletsel om tegemoetkoming planschade aan te vragen.

De rechtbank heeft evenzeer terecht overwogen dat de woning van [belanghebbende a] een vermogensrechtelijke waarde vertegenwoordigt, ook zonder dat hieraan in het bestemmingsplan een zogenoemde positieve bestemming is gegeven en in het betoog van [appellante] terecht geen grond gezien voor het oordeel dat het college ten onrechte voor tegemoetkoming in aanmerking komende planschade voor [belanghebbende a] en [belanghebbende b] heeft aangenomen.

ABRS 26-06/13 inzake Hoogeveen (Uitspraak 201210245/1/A2)

Noot:  een redelijk denkend en handelend koper mag ervan uit gaan dat het object in zijn huidige vorm kan blijven en het gebruik, voor zover dat niet positief bestemd is, in de toekomst positief bestemd zal worden