Positie eigenaar, van met vruchtgebruik belaste woning

Dat [belanghebbende b] als vruchtgebruiker de woning bewoont, laat volgens onverlet dat het perceel van [belanghebbende a] als gevolg van de planologische verandering in waarde daalt.

ABRS 26-06/13 inzake Hoogeveen (Uitspraak 201210245/1/A2)

Noot: aard van het gebruiksrecht kan wel tot gevolg hebben dat de waardevermindering minder groot is dan bij een woning die vrij van gebruik is.