Winstderving: geen aanleiding voor twijfel over berekening commissie

Motel Nuland verliest zichtlocatie als gevolg van ondoorzichtige geluidschermen. Aspecten berekening inkomensschade:

  • vergelijking met een zogenoemde “benchmark” van drie, te Leusden, Zuidbroek en Vught gevestigde, hotels van het concern, die geen invloed van geluidsschermen hebben ondervonden
  • (gestelde) wetmatigheid, dat wanneer de omzet stijgt, dit een meer dan recht evenredig effect heeft op de winst. Na “break-evenpoint”, het punt waarop de omzet gelijk is aan de kosten, geldt dat vanaf dat punt de vaste kosten niet meer toenemen bij verdere toename van de omzet en die toename gerealiseerd wordt tegen uitsluitend variabele kosten.
  • Ebitda (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ofwel de verdiensten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill)

ABRS 06-04/16 inzake ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:RVS:2016:906).

Noot: dit soort berekeningen levert vaak discussie op. In onteigeningen lijken er strengere eisen gesteld te worden aan de motivering dan bij planschades.