Voordeelsverrekening

Gelet op de waardevermeerdering (bestemming van  agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning) van het perceel van [appellant] van € 29.000,00 door inwerkingtreding van het bestemmingsplan Sportpark Verhoven 2013, is de tegemoetkoming in planschade van € 56.300,00 voor een gedeelte anderszins verzekerd. Van de tegemoetkoming resteert daarmee een bedrag van € 27.300,00.

ABRS 06-04/16 inzake Gilze en RIjen (ECLI:NL:RVS:2016:939).

Noot: dat de wijziging van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning een (verrekenbaar) voordeel is, is evident. De discussie pleegt te gaan over de hoogte van dat voordeel. ABRS 05-08/15 inzake Epe (ECLI:NL:RVS:2015:2479).