Windturbines

De woning boet aan situeringswaarde in. Gelet op de schadefactoren geluidhinder en slagschaduw; maximale slagschaduwhinder impliceert dat moet worden uitgegaan van een lange hinderduur per jaar.

Hier: € 517.500 voor de ramp en € 489.000 na de ramp is een schade van € 28.500.

ABRS 12-12/12 inzake Medemblik (LJN: BY5895).