Wet voorkeursrecht gemeenten, artikel 26

Huurovereenkomst heeft niet kennelijke strekking afbreuk te doen aan de voorkeurspositie van de gemeente als bedoeld in artikel 26 Wvg.

Rechtbank Oost-Brabant 06-06/16 inzake Haaren (ECLI:NL:RBOBR:2016:2938).

Noot: zoveel uitspraken inzake Wvg zijn er (nog) niet (meer).Art. 26 Wvg biedt gemeente de mogelijkheid de nietigheid in te roepen van een rechtshandeling die afbreuk doet aan gemeentelijk voorkeursrecht van koop.