Geen vergoeding deskundigenkosten bij deze planschade

[appellant] heeft in bezwaar door Verhagen Advies een contra-expertise laten uitbrengen. Het college heeft het primaire besluit echter in het besluit op bezwaar gehandhaafd, zodat, gelet op artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, geen grond bestaat voor een vergoeding van deze deskundigenkosten. Dit oordeel van de rechtbank is juist.

ABRS 08-06/16 inzake Alphen aan den Rijn (ECLI:NL:RVS:2016:1602).