Wegbestemmen woning: gemeente aansprakelijk naar civiele normen

Door de woning van eiser weg te bestemmen, werd eiser aangetast in zijn eigendomsrecht. De daaruit volgende schade dient naar civielrechtelijke normen te worden vergoed. Het beroep dat de gemeente heeft gedaan op het beginsel van de formele rechtskracht, kan haar in dit geval niet baten.

De gemeente heeft het eigendomsrecht van eiser aangetast en dient de schade die eiser daardoor lijdt, te vergoeden. Niet kan worden afgedwongen dat de vergoeding van de schade plaatsvindt door middel van het uitkopen van eiser. De gemeente wil de schade vergoeden door de bestemming weer terug te brengen in combinatie met een persoonsgebonden overgangsrecht, alsmede vergoeding in geld van de dan nog overgebleven schade, via de procedure van artikel 49 WRO.

Rechtbank Overijssel 19-03/14 inzake Borne bestemmingsplan De Veldkamp (RBOVE:2014:1544).