Ontheffing van bestemmingsplan ex art. 3.23 Wro: “lessenaarsdak”

ABRS 19-03/14 inzake Neder-Betuwe (RVS:2014:943): geen planschade.

Hoewel de goothoogte en bouwhoogte van de uitbreiding groter zijn dan het bestemmingsplan toestaat, wordt dit teniet gedaan door de grotere afstand tot het perceel van [appellante] dan die mogelijk is onder het bestemmingsplan. Voorts was onder het bestemmingsplan ook al forse bebouwing op het desbetreffende perceel mogelijk met aantrekkende werking op bezoekers, zodat ook om die reden geen verslechtering heeft plaatsgevonden. Er is evenmin vermindering van lichtinval, omdat de nieuwbouw ten noordoosten van het perceel van [appellante] is gesitueerd.

Vanwege de maximale goothoogte van 6 meter had een nokhoogte van 9 meter gerealiseerd kunnen worden bij toepassing van een zogeheten lessenaarsdak.

De extra parkeerplaatsen waren reeds binnen het bestemmingsplan toegestaan.

Noot: een lessenaarsdak bestaat uit een enkel, naar één kant aflopend schilddak. Als dan de lage, aflopende kant de goothoogte is, kan de andere (hoge) kant de nokhoogte krijgen.