Weer nieuw rapport inzake Engbertsdijksvenen

Als er ten oosten van Engbertsdijksvenen een bufferzone wordt aangelegd, zullen de natuurwaarden in dat Natura 2000-gebied achteruit gaan.

Aldus het rapport van Buro Bakker, opgesteld in opdracht van Platform Engbertsdijksvenen.

Nieuwe Oogst 12-02/16