Perikelen rond inschrijving onteigeningsvonnis in Kadaster

In dit geval had de door de hoofdbewaarder Kadaster in acht te nemen terughoudendheid moeten meebrengen dat – zolang er ten aanzien van het onteigeningsvonnis niet in cassatie was beslist – geen wijziging van de eigendomsgegevens in de BRK zou plaatsvinden. De rechtbank heeft het vorenstaande niet onderkend.

ABRS 03-02/16 inzake onteigening door gemeente Peel en Maas (ECLI:NL:RVS:2016:210).

De Afdeling ziet evenwel aanleiding te beoordelen of de rechtsgevolgen van het besluit op het bezwaar voor zover het betreft de bijwerking van de BRK in stand kunnen worden gelaten.