Waardevermeerdering: artikel 40e Ow

Hier komt de HR helaas niet aan toe. De Staat had betoogd dat met toepassing van art. 40e waardevermeerdering (als bestemmingsplan niet zou worden weggedacht) zou moeten worden afgeroomd. Ballast Nedam nam het standpunt in dat art. 40e geen toepassing behoort te vinden.

HR: Bij die stand van zaken behoefde de rechtbank, nadat zij had geoordeeld dat de bestemming ‘Verkooppunt van motorbrandstoffen’ moet worden geëlimineerd, niet nader in te gaan op het partijdebat over art. 40e.

HR 08-02/13 inzake Ministerie van I&M / Ballast Nedam (LJN: BY4119)