Waardering erfpachtrecht

Geen exacte wetenschap, aldus:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-02/24 (ECLI:NL:GHARL:2024:1093, r.o. 4.8)