Vrijstellingsmogelijkheden niet betrekken in planvergelijking

De nog niet gebruikte vrijstellingsmogelijkheden niet bij de planvergelijking betrekken. Die vrijstellingsmogelijkheden kunnen ingevolge artikel 6.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wro een zelfstandige grondslag voor een tegemoetkoming in planschade zijn.
Deze rechtsvraag heeft de Afdeling eerder (onder meer bij uitspraak van 1 augustus 2012 in zaak nr. 201108638/1/T1/A2) beantwoord. ABRS 22-05/13 inzake Boarnsterhim (LJN: CA0646).

Noot: zie ABRS 01-08/12 inzake Utrechtse Heuvelrug (LJN: BX3316).