NMR: schade “slechts” 1 % jaaromzet concern

Er blijkt dat indien het in deze periode geleden nadeel wordt afgezet tegen de omzetten en daaraan gerelateerde brutowinsten van de vennootschap, de in aanmerking te nemen economische en juridische eenheid, de relatieve omvang van de schade minder dat 1% van de omzet op jaarbasis bedraagt. De omzetschade kan derhalve als relatief gering worden aangemerkt. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de schade binnen het normale ondernemersrisico van de vennootschap valt.

ABRS 22-05/13 inzake Hoogheemraadschap Rijnland / Hotels van Oranje (LJN: CA0631).

Noot: voor zelfstandige entiteit contra concern zie ook ABRS 13-03/13 inzake Vlissingen / Zeeman Textielsupers (LJN: BZ3968).