Voorzienbaarheid verlening bestaande exploitatieovereenkomst

Bij de beslissing om de lopende exploitatieovereenkomst met betrekking tot het verzorgen van de buffetten aan boord van de veerboten te verlengen, diende exploitant rekening te houden met de reële mogelijkheid dat de autoveerdienst te zijner tijd zou worden opgeheven, zodat zij het risico van de voor hen nadelige planologische verandering hebben aanvaard.

ABRS 24-12/13 inzake Borsele – Westerscheldetunnel (RVS:2013:2578).

Noot: stringente toepassing van dit uitgangspunt kan onder omstandigheden onredelijk uitvallen, bijvoorbeeld als de exploitant al investeringen gedaan heeft, die hij (enkel) bij voortzetting van de exploitatie kan goedmaken.