Voorzienbaarheid ten tijde van aankoop

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld uitspraak van 21 december 2011 in zaak nr. 201101503/1/H2), is voor het antwoord op de vraag of een planologische verandering buiten het eigen perceel voor de verzoeker voorzienbaar was, alleen de planologische situatie ten tijde van de aankoop van het eigen perceel van belang.

ABRS 30-04/14 inzake Harderwijk (RVS:2014:1538).

Noot: zie ook ABRS 21-12/11 Schouwen-Duiveland (LJN: BU8882);. BR 2012 blad 232 met noot Van Heijst.