Maximaliseren tussengebied

Ten slotte leiden de planologische mogelijkheden onder het nieuwe bestemmingsplan weliswaar tot een toename van de gebruiksintensiteit van dat plangebied, maar deze toename wordt overheerst door de maximale planologische mogelijkheden in het tussengebied

ABRS 30-04/14 inzake Veenendaal (RVS:2014:1532).

Noot: zie ook ABRS 14-08/13 inzake Nieuwkoop (RVS:2013:731).