Voorzienbaarheid bij wijzigingsbevoegdheid

Rechtbank Limburg 13-12/13 inzake Maastricht (RBLIM:2013:11828)

Naar het oordeel van de rechtbank hoefde een redelijk denkend en handelend koper op grond van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid geen rekening te houden met de ontwikkeling zoals aan de orde. De bebouwing zoals mogelijk gemaakt met de gewraakte planologische wijziging is niet op één lijn te stellen met de bebouwingsmogelijkheden op grond van de wijzigingsbevoegdheid.

Noot: zou interessant zijn de beoordeling van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State te vernemen, nu bijvoorbeeld in de uitspraak van de rechtbank geen aandacht is besteed aan de vraag of er dan sprake is van gedeeltelijke voorzienbaarheid. Iets dat recent wel gedaan werd door de Rechtbank Oost-Brabant 06-11/13  (RBOBR:2013:6079).