Onteigening Amsterdam: deskundigenkosten en belastingschade

Rechtbank Amsterdam 11-12/13 inzake gemeente Amsterdam (RBAMS:2013:8986).

  • De rechtbank is van oordeel dat de kosten van juridische bijstand de dubbele redelijkheidstoets kunnen doorstaan.
    Het totaal aantal gedeclareerde uren is weliswaar fors (ongeveer 270 uur), maar de kosten van juridische bijstand kunnen gezien de complexiteit van de schadeberekening, de uiteindelijke schadeloosstelling, die aanzienlijk hoger uitvalt dan door de Gemeente aanvankelijk is begroot, waardoor aannemelijk is dat er veelvuldig met de Gemeente is gesproken en gecorrespondeerd, en de periode waarover de juridische bijstand zich heeft uitgestrekt (de juridische werkzaamheden zijn reeds in de administratieve fase aangevangen), de dubbele redelijkheidstoets doorstaan.
  • De rechtbank volgt de deskundigen in de berekening van de belastingschade. In het definitieve advies van [belastingadviseur] is de berekening puntsgewijs toegelicht. Belangrijk verschil tussen de berekening van [belastingadviseur] en de berekening van DRV (namens gedaagde) vormt de huurschade. [belastingadviseur] heeft toegelicht waarom de vergoeding voor hogere huurlasten niet tot belastingschade leidt. Het definitieve advies van [belastingadviseur] is voldoende inzichtelijk en de verschillen met de berekening van DRV zijn voldoende toegelicht. De rechtbank neemt de conclusie van het aanvullend deskundigenbericht daarom over.
  • Interveniënt heeft in redelijkheid DRV mogen inschakelen om het advies van de deskundigen over de belastingschade te laten beoordelen. De extra kosten van deskundige en juridische bijstand kunnen de dubbele redelijkheidstoets doorstaan.