Voordeelsverrekening vanwege positief bestemmen wonen

De voordelen van de toekenning in het uitwerkingsplan van de bestemming “wonen bestaand” aan de percelen, waardoor deze positief worden bestemd en het gebruik ervan niet langer onder het overgangsrecht van het oude bestemmingsplan valt, en de voordelen van het wegvallen van de bovengrondse hoogspanningsleiding in het uitwerkingsplan, wegen volgens de Planschadecommissie op tegen de nadelen voor [appellant] van dit plan, dat woningbouw aan de noord-, oost- en westzijde van de percelen mogelijk maakt.

ABRS: [appellant] betoogt tevergeefs dat onder het oude bestemmingsplan reeds een woonbestemming had moeten worden gevestigd op de percelen en zijn woning ten onrechte, voor de tweede keer, onder het overgangsrecht is gebracht. De rechtbank heeft terecht overwogen dat daartegen rechtsmiddelen openstonden ten tijde van het vaststellen van het oude bestemmingsplan. Aldus: voordeelverrekening.

ABRS 18-11/15 inzake Doetinchem (ECLI:NL:RVS:2015:3553).

Noot: Voordeelsverrekening woonbestemming: er is voordeel genoten, nu de agrarische bestemming van de huiskavel is gewijzigd in een woonbestemming:  € 135.000,00.  ABRS 05-08/15 inzake Epe (ECLI:NL:RVS:2015:2479). Zie ook verhouding dienstwoning ten opzichte van burgerwoning.