Niet-gerealiseerde groenstrook onder oude bestemmingsplan

Daarbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar hetgeen maximaal op grond van het oude planologische regime kon worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking heeft plaatsgevonden. Of de genoemde groenstrook niet gerealiseerd is, zoals [appellant] stelt, doet dan ook niet ter zake.

ABRS 18-11/15 inzake Winterswijk (ECLI:NL:RVS:2015:3535).

Noot: Bij de maximale invulling van het oude regime geldt dat de meest ongunstige invulling van een naastliggende bestemming groenvoorziening het uitzicht in de oude situatie ook al had kunnen beperken. ABRS 05-02/96, zaaknr.: G09.92.0061.