Voordeelsverrekening: perceel belanghebbende te klein voor woningbouw?

Stelling belanghebbende over nieuwe bestemmingsplan: Dit perceel blijkt echter te klein voor zelfstandige bebouwing, zodat hij feitelijk niet in staat is de op dat perceel rustende bestemming te realiseren en derhalve schade lijdt.

ABRS 27-05/15 inzake Aalsmeer (ECLI:NL:RVS:2015:1624):

Dat de door [appellant] voorgestane woningbouw op het perceel Aalsmeer B 7997, naar hij stelt, feitelijk niet mogelijk is, betekent niet dat de waarde van de gronden niet is gestegen na de bestemmingswijziging en aldus geen financieel nadeel is ontstaan voor [appellant].

Noot: de casus betreft voordeelsverrekening. Stelling belanghebbende dat er geen te verrekenen voordeel is, omdat de nieuwe, lucratieve bestemming woningbouw niet te realiseren valt, lijkt op zich valide. Tenzij dit te kleine perceel kan worden samengevoegd met een perceel van een derde, waardoor beide eigenaren samen de lucratieve bestemming kunnen realiseren.