Voordeelsverrekening: bedrijfswoning wordt burgerwoning

Omdat [appellant] ter zitting van de rechtbank te kennen heeft gegeven dat hij de boerderij niet als bedrijfswoning heeft verkocht, maar als burgerwoning, heeft de rechtbank hem terecht niet gevolgd in het betoog dat het college ten onrechte met dit uit het nieuwe bestemmingsplan voortvloeiende voordeel rekening heeft gehouden.

ABRS 19-02/14 inzake Soest (RVS:2014:521).

Noot: per datum verkoop woning was bestemming burgerwoning nog niet in werking getreden, maar er was schijnbaar (al) wel als burgerwoning verkocht.