Deskundigenkosten ex artikel 6.5 Wro

ABRS 19-02/14 inzake Eindhoven (RVS:2014:529):

uitgaande van een forfaitair bedrag van € 75,00 per uur.