Voorbeeld van weging planologische nadelen

Wat betreft de bebouwingsmogelijkheden van de gronden ten westen en zuidwesten van de woning is in het advies uiteengezet dat de planologische wijziging voor [appellante] een relevante verslechtering van het uitzicht en de zonlichttoetreding betekent, maar dat deze niet de situeringswaarde van de woning heeft aangetast, gezien de zeer korte afstand van de woning tot de rijksweg A12 en een terrein met omvangrijke en intensieve gebruiksfuncties.

Wat betreft de gebruiksmogelijkheden van die gronden is in het advies uiteengezet dat de planologische wijziging een verslechtering van de privacy betekent, maar dat deze niet tot een relevante toename van de gebruiksintensiteit heeft geleid, gezien de mate van overlast die onder het oude planologische regime mogelijk was.

Wat betreft de bebouwingsmogelijkheden van de gronden ten noorden van de woning is in het advies uiteengezet dat thans op kortere afstand van de woning een hoger geluidsscherm is te realiseren, maar dat het nadeel van dat geluidscherm voor het uitzicht door het voordeel ervan voor de geluidsbelasting wordt opgeheven.

Overweging schadecommissie in ABRS 22-01/14 inzake Ede (RVS:2014:122).