Voor taxatie geen referentiepanden genoemd

Dat in de adviezen van de SAOZ geen referentieobjecten zijn genoemd, is om die reden geen aanleiding voor het oordeel dat het college niet op de adviezen van de SAOZ mocht afgaan. Uit de adviezen blijkt dat de waarden van de woning van [appellante] onder het oude en het nieuwe planologische regime en de waardevermindering zijn vastgesteld met de bijstand van taxateur W.J. Spreij die de situatie ter plaatse heeft opgenomen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer bij uitspraak van 2 november 2011 in zaak nr. 201007807/1/H2), is van belang dat inzichten van een taxateur in een geval als dit zijn gebaseerd op diens kennis en ervaring, zodat een andere toelichting op die inzichten niet in alle gevallen kan worden verlangd.

ABRS 13-08/14 inzake Brielle (RVS:2014:3020).

Noot: voor taxateurs een wel erg gemakkelijke opvatting van De Afdeling.