Door Provinciale Staten van Groningen Vestiging voorkeursrecht, in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten, door Provinciale Staten van Groningen (Eemshaven).

De rechtbank is van oordeel dat provincie bevoegd was om het voorkeursrecht te vestigen en in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken. Van een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, is de rechtbank niet gebleken. De rechtbank zal de beroepen daarom ongegrond verklaren.

Rechtbank Noord-Nederland 05-12/2023 (ECLI:NL:RBNNE:2023:5043)