Schade landbouwgrond door hoogspanning

Belemmeringenwet privaatrecht. Eindvonnis in drie zaken tegen Tennet.

Vaststelling schade door aanleg en instandhouding hoogspanningsverbinding op en boven landbouwgrond.

Rechtbank Rotterdam 01-12/23 (ECLI:NL:RBROT:2023:11205, ECLI:NL:RBROT:2023:11206 en ECLI:NL:RBROT:2023:11207)

Noot: lezing van deze vonnissen leert hoe moeizaam de taxatie van waardevermindering en inkomensschade (met hier 3% rente vrijkomend kapitaal) tot stand gekomen is.